تبیین اندیشه های اقتصادی شهید مرتضی مطهری

تبیین اندیشه های اقتصادی شهید مرتضی مطهری بسم الله الرحمن الرحیم به گزارش خبرگزاری بینش مطهر صبح روز جمعه دهم بهمن ماه همایش بینش مطهر با عنوان نظام اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی در سالن سوره حوزه هنری واقع در خیابان آمادگاه برگزار گردید. دکتر طغیانی استاد مدعو این همایش به تبیین نظام فکری شهید […]